kopriva žara

Urtica dioica folium

Slika koprive slika žare